Mehanički i električki
proračuni

U mogućnosti smo izraditi različite mehaničke i električke proračune i simulacije uz pomoć suvremenih računalnih programa u skladu sa zahtjevima EN, DIN i ISO normi te specifičnim potrebama kupaca.

Specijalistička
mjerenja

U okviru specijalističkih mjerenja pružamo mjerenja mehaničkih veličina na stacionarnim i pokretnim objektima. Vršimo mjerenja naprezanja, vibracija, titrajnih brzina, pomaka, tlakova, temperature i dr. u skladu sa zahtjevima EN, DIN i ISO normi te specifičnim potrebama kupaca.