Ukratko
o nama

Osnovna djelatnost tvrtke Končar– Električna vozila d.d. je razvoj, proizvodnja, modernizacija i održavanje električnih vozila te opreme za električna vozila. Razvojne aktivnosti usmjerene su prema vozilu i njegovim
podsustavima prema specifičnim zahtjevima kupaca.

Končar – Električna vozila d.d. ima oko 300 zaposlenih, od čega je 1/3 visokoobrazovanih, a kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika stalna je praksa tvrtke. Više od 60 inženjera i magistara elektrotehnike i strojarstva s dugogodišnjim iskustvom radi na poslovima razvoja električnih vozila i njihovih podsustava.

U izvođenju svih radova, kao i u svom cjelokupnom poslovanju, tvrtka Končar – Električna vozila d.d. pridržava se zahtjeva normi za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i upravljanje zaštitom okoliša ISO 14001.

Misija
i vizija

MISIJA
Razvijati i proizvoditi nova tračnička vozila, modernizirati, digitalizirati i održavati postojeća vozila prema zahtjevima kupaca i pružati različite specijalističke usluge sa traženom kvalitetom i prihvatljivom cijenom. Sudjelovati kroz partnerske odnose u unapređenju prometnog sustava u zemlji i na drugim tržištima.

VIZIJA
Postati regionalni lider u razvoju, proizvodnji, modernizaciji, digitalizaciji te održavanju tračničkih električnih i dizelelektričnih vozila, u razvoju njihovih podsustava i pružanju specijalističkih usluga. Proširiti djelovanje na šire geografske i tržišne niše i razvijati dugoročna partnerstva.

Povijest i
reference

2020. godine potpisan je ugovor kojim je regulirana isporuka preostalih 12 elektromotornih vlakova za HŽ Putnički prijevoz, te je u kolovozu iste godine potpisan ugovor za još 6 tramvaja za latvijsku tvrtku Liepājas Tramvajs, a krajem iste godine kupcu je isporučen i prvi tramvaj.
2018. godine potpisujemo ugovor s latvijskom tvrtkom Liepājas Tramvajs za isporuku 6 niskopodnih tramvaja
2017. godine s tvrtkom HŽ – Cargo sklopljen je ugovor za veliki popravak i modernizaciju 5 električnih lokomotiva oznake 1141 i srednji popravak i modernizaciju 2 električne lokomotive oznake 1141
2016. godine sklopljen je ugovor s tvrtkom HŽ – Putnički prijevoz za veliki popravak i modernizaciju 3 električne lokomotive serije HŽ 1142
2015. godine proizveden je prvi niskopodni dizelelektrični vlak koji je 2017. godine dobio TSI Loc&Pas certifikat.
2014. godine potpisan je ugovor za nabavu 44 putnička vlaka u sklopu koji ćemo tvrtki HŽ Putnički prijevoz isporučiti 32 elektromotorna vlaka (EMV), od kojih 16 za gradsko-prigradski promet i 16 za regionalni promet te 12 dizel-električna motorna vlaka (DMV).
2011. godine u srpnju je u redovni promet pušten prvi niskopodni elektromotorni vlak za regionalni promet, a u rujnu i prototip elektromotornog vlaka za gradsko-prigradski promet HŽ Putničkog prijevoza.
2010. godine vlak je izložen na međunarodnom sajmu željezničkog transporta Innotrans
2009. godine sklopljen je ugovor s tvrtkom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za isporuku prototipa EMV RP
2008. godine sklopljen je ugovor sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine za isporuku EMV RP – prvog Končarevog niskopodnog vlaka
2008. je TMK2200 bio izložen na InnoTransu
2005. godine pokrenut je razvojni projekt niskopodnog elektromotornog vlaka, a tipska ispitivanja prototipnog vlaka uspješno su izvršena tijekom 2009. i 2010. godine. Zbog proširenja djelatnosti i proizvodnog programa 2005. godine tvrtka je promijenila ime u Končar – Električna vozila d.d. Iste godine sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o generalnom popravku i modernizaciji s tiristorizacijom za četiri diodne električne lokomotive serije ŽBH 441.
2003. godine započeo je razvoj, a 2005. godine serijska proizvodnja i isporuka 100% niskopodnih tramvaja.
1999. godine realiziran je projekt tiristorizacije šestoosovinske Co'Co' lokomotive. Tijekom godina modernizirano je više od 120 lokomotiva za željeznice u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Rumunjskoj, Bugarskoj i Turskoj
1996. godine temeljem stečenih znanja i razvijene opreme stvoreno je vlastito rješenje modernizacije diodnih lokomotiva kojim one postaju tiristorske. Za Hrvatske željeznice završen je projekt modernizacije i tiristorizacije četveroosovinskih električnih diodnih Bo'Bo' lokomotiva i isporučena je prva serija HŽ 1143
1994. godine u redovnom prometu je rekonstruirani i modernizirani tramvaj TMK 2101. Izrađen je u tri dijela (dvozglobni), 8-osovinski s pogonskim motorima snage 60 kW koje napajaju elektronički pretvarači s mikroprocesorskim napajanjem
1987. godine tvrtka je preselila na novu modernu lokaciju u zapadnom dijelu Zagreba, industrijska zona Jankomir, a zbog transformacije gospodarskog sustava u Hrvatskoj 1990. godine mijenja ime i postaje Končar– Električne lokomotive.
1977. godine nakon isporučen 75, ugovoreno je još 55 Bo'Bo' lokomotiva za Rumunjske željeznice Svoju djelatnost tvrtka je započela proizvodnjom diodnih električnih lokomotiva po licenci švedske firme ASEA, a istovremeno je započeo i vlastiti razvoj u području električnih lokomotiva koji je već 1981. godine rezultirao vlastitim rješenjem suvremene tiristorske lokomotive za sustav napajanja 25 kV, 50 Hz.
1972. godine dovršena je prva od ugovorenih 75 četveroosovinskih električnih (Bo'Bo') lokomotiva za Rumunjsku. Iste godine svečano je obilježena proizvodnja 50. električne lokomotive za domaće tržište
Končar – Električna vozila d.d. osnovano je 1970. godine pod imenom Rade Končar – Električne lokomotive.

Aktivnosti
i resursi

Osnovna djelatnost tvrtke Končar– Električna vozila d.d. je razvoj, proizvodnja, modernizacija i održavanje električnih tračničkih vozila te opreme za električna vozila. Razvojne aktivnosti usmjerene su prema vozilu i njegovim podsustavima u skladu sa specifičnim zahtjevima kupaca.

Končar – Električna vozila d.d. ima više od 300 zaposlenih, od čega je 1/3 visokoobrazovanih, a kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika stalna je praksa tvrtke. Više od 50 inženjera i magistara elektrotehnike i strojarstva s dugogodišnjim iskustvom radi na poslovima razvoja električnih vozila i njihovih podsustava.

Za realizaciju složenih projekata formiraju se posebni timovi koje čine stručnjaci raznih struka iz više društava Končar, čime do izražaja dolazi sinergijski efekt Končar Grupe.

Končar – Električna vozila d.d. posjeduje svu opremu potrebnu za projektiranje, proizvodnju, remont, popravak, rekonstrukciju, modificiranje i moderniziranje električnih tračničkih vozila i njihovih sklopova, infrastrukturu za prometno povezivanje s javnom željezničkom i cestovnom mrežom, te objekte za skladištenje materijala.

U izvođenju svih radova, kao i u svom cjelokupnom poslovanju, tvrtka Končar–Električna vozila d.d. pridržava se zahtjeva normi za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i upravljanje zaštitom okoliša ISO 14001.

Društvena
odgovornost

U odnosu na društveno okruženje postignuta je visoka razina odgovornosti s ciljem stvaranja dugoročno održivog poslovanja kako bi i u srednjoročnom razdoblju zadovoljili zahtjeve okoline, interese zaposlenika i interese dioničara.

Razinu društveno odgovornog poslovanja percipiramo kao važan čimbenik definiranja kompetitivne prednosti naše tvrtke na tržištu.

Sustavi upravljanja
i certifikati

Zadovoljstvo zaposlenika, kupaca, vlasnika kapitala i poslovnih partnera temeljno je opredjeljenje i primarni cilj Uprave tvrtke Končar – Električna vozila d.d.

Upravljanje kvalitetom i upravljanje zaštitom okoliša implementirane su u redovno poslovanje i čine dio općeg poslovnog uspjeha društva Končar – Električna vozila d.d.

Društvo posjeduje sljedeće certifikate:

Certifikat za sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2015
Certifikat za sustav upravljanja zaštitom okoliša - ISO14001:2015
Politika sustava upravljanja - objedinjuje upravljanje kvalitetom i okolišem
Potvrda o sukladnosti za funkcije održavanja
Certifikat za zavarivanje željezničkih vozila i dijelova - HRN EN 15085-2:2020 CL 1